can ho moonlight residences

can ho moonlight thu duc

Link tham khảo https://canhogiatot.com.vn/canholuxgarden-du-an-can-ho-cao-cap-bac-nhat-quan-7-vi-sao.html, dự án can ho soho premiercan ho moonlight residences, can ho moonlight thu duc, moonlight residences, căn hộ moonlight residences thủ đức, moonlight thu duc,can ho moonlight hung thinh

Bất động sản dẫn đầu về số lượng thành lập doanh nghiệp mới từ đầu năm đến giờ

Trong 7 tháng đầu năm 2016, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đăng ký 1.611 doanh nghiệp, tăng 108,7% so với cùng kỳ năm 2015 và dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tất cả các lĩnh vực.

Số liệu vừa được công bố tại báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2016 do Cục Quản lý đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Theo đó, trong 7 tháng đầu năm 2016, hầu hết các ngành, lĩnh vực hoạt động có xu hướng tăng về tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, kinh doanh bất động sản dẫn đầu với 1.611 doanh nghiệp đăng ký, tăng 108,7%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 292 doanh nghiệp, tăng 80,2%; Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 571 doanh nghiệp, tăng 43,5…

Tính chung trong cả nước, trong 7 tháng đầu năm 2016, có thêm 64.122 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 496.958 tỷ đồng, tăng 23,3% về số doanh nghiệp và tăng 54,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Nguồn: Cafeland - Nguyễn Văn

Tags: can ho moonlight thu duc

[X] Hotline CHỦ ĐẦU TƯ
hotline-moonlight-residences